Maakt verstaanbaar wat er in jouw hart leeft ♡

DISCLAIMER TOLK VAN HARTZAKEN

Aanwezige informatie op de website

Tolk van Hartzaken stelt de informatie en afbeeldingen op haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen en streeft ernaar op haar website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Tolk van Hartzaken staat echter niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Tolk van Hartzaken aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van de website of de informatie op de website, waaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen. Eveneens is Tolk van Hartzaken niet aansprakelijk voor (schade ten gevolge van) het niet toegankelijk of beschikbaar zijn van de website.

E-mail

Tolk van Hartzaken stelt de informatie en afbeeldingen op haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen en streeft ernaar op haar website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Tolk van Hartzaken staat echter niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Tolk van Hartzaken aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van de website of de informatie op de website, waaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen. Eveneens is Tolk van Hartzaken niet aansprakelijk voor (schade ten gevolge van) het niet toegankelijk of beschikbaar zijn van de website.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, waaronder, maar niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Tolk van Hartzaken of haar licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Tolk van Hartzaken.

Hyperlinks

De website van Tolk van Hartzaken kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Tolk van Hartzaken heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en/of de inhoud daarvan. Tolk van Hartzaken aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Wijzigingen

Tolk van Hartzaken behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website, met inbegrip van deze disclaimer, te wijzigen.

Contact

Heb je vragen over deze disclaimer? Neem dan gerust contact op met Tolk van Hartzaken via admin@tolkvanhartzaken.nl.